Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2023 r. (stan na 12-04-2024 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu Kompletność miesięcy
Dolnośląskie (02) 49 55 6 89,1 82,4
Kujawsko-Pomorskie (04) 41 41 0 100,0 93,0
Lubelskie (06) 43 44 1 97,7 95,8
Lubuskie (08) 23 23 0 100,0 99,7
Łódzkie (10) 48 48 0 100,0 92,0
Małopolskie (12) 53 56 3 94,6 86,3
Mazowieckie (14) 87 100 13 87,0 66,2
Opolskie (16) 29 29 0 100,0 99,7
Podkarpackie (18) 40 41 1 97,6 89,4
Podlaskie (20) 28 40 12 70,0 70,2
Pomorskie (22) 26 30 4 86,7 76,1
Śląskie (24) 99 105 6 94,3 90,6
Świętokrzyskie (26) 17 22 5 77,3 67,4
Warmińsko-Mazurskie (28) 34 35 1 97,1 92,9
Wielkopolskie (30) 59 67 8 88,1 86,2
Zachodniopomorskie (32) 28 32 4 87,5 75,8
Polska 704 768 64 91,7 83,9