Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2020 r. (stan na 25-10-2021 r.);                                                                       Dolnoslaskie, Podlaskie, Pomorskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie (stan na 22-11-2021 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 41 53 12 77,4
Kujawsko-Pomorskie (04) 41 41 0 100,0
Lubelskie (06) 41 41 0 100,0
Lubuskie (08) 23 23 0 100,0
Łódzkie (10) 52 52 0 100,0
Małopolskie (12) 56 56 0 100,0
Mazowieckie (14) 97 107 10 90,7
Opolskie (16) 31 31 0 100,0
Podkarpackie (18) 42 42 0 100,0
Podlaskie (20) 30 33 3 90,9
Pomorskie (22) 26 30 4 86,7
Śląskie (24) 120 122 2 98,4
Świętokrzyskie (26) 19 22 3 86,4
Warmińsko-Mazurskie (28) 37 40 3 92,5
Wielkopolskie (30) 62 70 8 88,6
Zachodniopomorskie (32) 28 32 4 87,5
Polska 746 795 49 93,8