Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2019 r. (stan na 10-12-2020 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 37 53 16 69,8
Kujawsko-Pomorskie (04) 42 42 0 100,0
Lubelskie (06) 39 39 0 100,0
Lubuskie (08) 23 23 0 100,0
Łódzkie (10) 53 54 1 98,1
Małopolskie (12) 56 56 0 100,0
Mazowieckie (14) 98 103 5 95,1
Opolskie (16) 30 30 0 100,0
Podkarpackie (18) 41 41 0 100,0
Podlaskie (20) 28 31 3 90,3
Pomorskie (22) 28 31 3 90,3
Śląskie (24) 115 115 0 100,0
Świętokrzyskie (26) 23 25 2 92,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 27 34 7 79,4
Wielkopolskie (30) 63 69 6 91,3
Zachodniopomorskie (32) 27 32 5 84,4
Polska 730 778 48 93,8