Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2018 r. (stan na 02-12-2019 r.) dane z województwa Mazowieckiego z 09-12-2019
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 44 57 13 77,2
Kujawsko-Pomorskie (04) 40 40 0 100,0
Lubelskie (06) 36 36 0 100,0
Lubuskie (08) 22 22 0 100,0
Łódzkie (10) 59 59 0 100,0
Małopolskie (12) 52 53 1 98,1
Mazowieckie (14) 104 107 3 97,2
Opolskie (16) 30 30 0 100,0
Podkarpackie (18) 42 42 0 100,0
Podlaskie (20) 24 27 3 88,9
Pomorskie (22) 31 31 0 100,0
Śląskie (24) 134 134 0 100,0
Świętokrzyskie (26) 20 21 1 95,2
Warmińsko-Mazurskie (28) 32 36 4 88,9
Wielkopolskie (30) 67 69 2 97,1
Zachodniopomorskie (32) 30 34 4 88,2
Polska 767 798 31 96,1