Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2017 r. (stan na 03-01-2019 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 53 66 13 80,3
Kujawsko-Pomorskie (04) 41 41 0 100,0
Lubelskie (06) 36 36 0 100,0
Lubuskie (08) 22 23 1 95,7
Łódzkie (10) 57 57 0 100,0
Małopolskie (12) 54 55 1 98,2
Mazowieckie (14) 105 111 6 94,6
Opolskie (16) 28 28 0 100,0
Podkarpackie (18) 44 44 0 100,0
Podlaskie (20) 25 30 5 83,3
Pomorskie (22) 34 34 0 100,0
Śląskie (24) 169 169 0 100,0
Świętokrzyskie (26) 21 22 1 95,5
Warmińsko-Mazurskie (28) 34 35 1 97,1
Wielkopolskie (30) 66 68 2 97,1
Zachodniopomorskie (32) 32 35 3 91,4
Polska 821 854 33 96,1