Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2015 r. (stan na 12-12-2016 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 54 72 18 75,0
Kujawsko-Pomorskie (04) 53 55 2 96,4
Lubelskie (06) 34 37 3 91,9
Lubuskie (08) 23 23 0 100,0
Łódzkie (10) 48 51 3 94,1
Małopolskie (12) 54 63 9 85,7
Mazowieckie (14) 87 112 25 77,7
Opolskie (16) 28 28 0 100,0
Podkarpackie (18) 41 41 0 100,0
Podlaskie (20) 24 29 5 82,8
Pomorskie (22) 28 42 14 66,7
Śląskie (24) 189 201 12 94,0
Świętokrzyskie (26) 23 25 2 92,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 36 39 3 92,3
Wielkopolskie (30) 68 70 2 97,1
Zachodniopomorskie (32) 33 33 0 100,0
Polska 823 921 98 89,4