Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2013 r. (stan na 10-12-2014 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 52 69 17 75,4
Kujawsko-Pomorskie (04) 45 47 2 95,7
Lubelskie (06) 37 37 0 100,0
Lubuskie (08) 21 21 0 100,0
Łódzkie (10) 52 52 0 100,0
Małopolskie (12) 49 60 11 81,7
Mazowieckie (14) 105 111 6 94,6
Opolskie (16) 22 28 6 78,6
Podkarpackie (18) 41 41 0 100,0
Podlaskie (20) 24 31 7 77,4
Pomorskie (22) 32 38 6 84,2
Śląskie (24) 157 163 6 96,3
Świętokrzyskie (26) 21 22 1 95,5
Warmińsko-Mazurskie (28) 36 39 3 92,3
Wielkopolskie (30) 66 71 5 93,0
Zachodniopomorskie (32) 32 32 0 100,0
Polska 792 862 70 91,9