Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2012 r. (stan na 28-03-2014 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 45 61 16 73,8
Kujawsko-Pomorskie (04) 45 49 4 91,8
Lubelskie (06) 38 38 0 100
Lubuskie (08) 20 21 1 95,2
Łódzkie (10) 53 54 1 98,1
Małopolskie (12) 49 61 12 80,3
Mazowieckie (14) 109 117 8 93,2
Opolskie (16) 25 25 0 100,0
Podkarpackie (18) 41 42 1 97,6
Podlaskie (20) 28 32 4 87,5
Pomorskie (22) 36 37 1 97,3
Śląskie (24) 141 149 8 94,6
Świętokrzyskie (26) 21 25 4 84,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 32 40 8 80,0
Wielkopolskie (30) 69 74 5 93,2
Zachodniopomorskie (32) 31 31 0 100,0
Polska 783 856 73 91,5