Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2011r. (stan na 26-11-2012 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 52 70 18 74,3
Kujawsko-Pomorskie (04) 42 45 3 93,3
Lubelskie (06) 35 37 2 94,6
Lubuskie (08) 21 21 0 100,0
Łódzkie (10) 52 53 1 98,1
Małopolskie (12) 49 55 6 89,1
Mazowieckie (14) 107 114 7 93,9
Opolskie (16) 25 25 0 100,0
Podkarpackie (18) 44 44 0 100,0
Podlaskie (20) 30 30 0 100,0
Pomorskie (22) 33 35 2 94,3
Śląskie (24) 208 208 0 100,0
Świętokrzyskie (26) 25 25 0 100,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 28 34 6 82,4
Wielkopolskie (30) 69 71 2 97,2
Zachodniopomorskie (32) 29 31 2 93,5
Polska 849 898 49 94,5