Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2010 r. (stan na 25-10-2011r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 51 73 22 69,9
Kujawsko-Pomorskie (04) 45 45 0 100,0
Lubelskie (06) 38 40 2 95,0
Lubuskie (08) 21 22 1 95,5
Łódzkie (10) 54 55 1 98,2
Małopolskie (12) 47 53 6 88,7
Mazowieckie (14) 100 111 11 90,1
Opolskie (16) 26 26 0 100,0
Podkarpackie (18) 39 39 0 100,0
Podlaskie (20) 30 30 0 100,0
Pomorskie (22) 33 35 2 91,4
Śląskie (24) 193 210 17 91,9
Świętokrzyskie (26) 23 23 0 100,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 33 35 2 94,3
Wielkopolskie (30) 71 71 0 100,0
Zachodniopomorskie (32) 28 32 4 87,5
Polska 832 900 68 92,4