Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2009 r. (stan na 22-11-2010r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali  Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 52 72 20 72,2
Kujawsko-Pomorskie (04) 38 38 0 100,0
Lubelskie (06) 36 36 0 100,0
Lubuskie (08) 21 21 0 100,0
Łódzkie (10) 57 58 1 98,3
Małopolskie (12) 45 51 6 88,2
Mazowieckie (14) 88 109 21 80,7
Opolskie (16) 27 27 0 100,0
Podkarpackie (18) 40 40 0 100,0
Podlaskie (20) 30 30 0 100,0
Pomorskie (22) 33 36 3 91,7
Śląskie (24) 203 208 5 97,6
Świętokrzyskie (26) 25 25 0 100,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 35 35 0 100,0
Wielkopolskie (30) 60 60 0 100,0
Zachodniopomorskie (32) 27 32 5 84,4
Polska 817 878 61 93,1