Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2007 r. (stan na 10-12-2008 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 47 72 25 65,3
Kujawsko-Pomorskie (04) 38 38 0 100,0
Lubelskie (06) 37 37 0 100,0
Lubuskie (08) 23 23 0 100,0
Łódzkie (10) 55 55 0 100,0
Małopolskie (12) 41 49 8 83,7
Mazowieckie (14) 78 90 12 86,7
Opolskie (16) 22 22 0 100,0
Podkarpackie (18) 36 36 0 100,0
Podlaskie (20) 26 26 0 100,0
Pomorskie (22) 32 38 6 84,2
Śląskie (24) 206 208 2 99,0
Świętokrzyskie (26) 23 23 0 100,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 32 32 0 100,0
Wielkopolskie (30) 54 57 3 94,7
Zachodniopomorskie (32) 25 33 8 75,8
Polska 775 839 64 92,4