Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2006 r.              (stan na 16-11-2007 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 51 71 20 71,8
Kujawsko-Pomorskie (04) 39 39 0 100,0
Lubelskie (06) 37 37 0 100,0
Lubuskie (08) 23 23 0 100,0
Łódzkie (10) 56 56 0 100,0
Małopolskie (12) 39 51 12 76,5
Mazowieckie (14) 83 93 10 89,2
Opolskie (16) 23 23 0 100,0
Podkarpackie (18) 34 34 0 100,0
Podlaskie (20) 26 26 0 100,0
Pomorskie (22) 30 38 8 78,9
Śląskie (24) 225 225 0 100,0
Świętokrzyskie (26) 24 24 0 100,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 32 32 0 100,0
Wielkopolskie (30) 58 59 1 98,3
Zachodniopomorskie (32) 28 34 6 82,4
Polska 808 865 57 93,4