Udział szpitali w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej według województw  za 2005 r. (stan na 09-02-2007 r.)
Nazwa  województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
Dolnośląskie (02) 59 75 16 78,7
Kujawsko-Pomorskie (04) 40 40 0 100,0
Lubelskie (06) 37 38 1 97,4
Lubuskie (08) 22 22 0 100,0
Łódzkie (10) 57 57 0 100,0
Małopolskie (12) 40 53 13 75,5
Mazowieckie (14) 78 93 15 83,9
Opolskie (16) 23 23 0 100,0
Podkarpackie (18) 33 33 0 100,0
Podlaskie (20) 26 26 0 100,0
Pomorskie (22) 17 41 24 70,8
Śląskie (24) 226 226 0 100,0
Świętokrzyskie (26) 27 27 0 100,0
Warmińsko-Mazurskie (28) 33 34 1 97,1
Wielkopolskie (30) 58 62 4 93,5
Zachodniopomorskie (32) 27 34 7 79,4
Polska 803 884 81 90,8