RAPORT Z WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2020 R. (STAN NA NA 25-10-2021 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
26 19 22 3 86,4
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288165 SPECJALISTYCZNY SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY "GÓKA" IM. SZYMONA STARKIEWICZA 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL. STARKIEWICZA 1 490 605 830   11 97 658 575 575 600 315 258 5014   455,8 364,7 547,0
2 000289785 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 25736 KIELCE UL.GRUNWALDZKA 45 5138 4952 3649 2189 2635 3556 4394 3753 3789 3174 2991 3623 43843   3653,6 2922,9 4384,3
3 000304289 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 28400 PIŃCZÓW UL.ARMII KRAJOWEJ 22 384 399 224 155 238 319 322 247 287 223 205 180 3183   265,3 212,2 318,3
4 000304295 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 29100 WŁOSZCZOWA  UL.ŻEROMSKIEGO 28 526 585 400 173 251 350 443 430 442 377 150 87 4214   351,2 280,9 421,4
5 000308318 SZPITAL POWIATOWY 26100 SKARŻYSKO-KAMIENNA UL.SZPITALNA 1 2298 2099 1834 861 1511 1905 2156 1740 1737 1514 304 931 18890   1574,2 1259,3 1889,0
6 000311467 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 28100 BUSKO-ZDRÓJ UL.BOHATERÓW WARSZAWY 67 1078 1010 693 265 373 552 701 771 754 440 230 218 7085   590,4 472,3 708,5
7 001263233 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII 25734 KIELCE UL.ARTWIŃSKIEGO 3 3906 3668 3881 3603 3322 3539 3815 3227 3520 3118 2717 3168 41484   3457,0 2765,6 4148,4
8 003680113 SZPITAL POWIATOWY 28110 CHMIELNIK UL.KIELECKA 1/3 447 379 228 190 217 224 246 216 271 208 214 317 3157   263,1 210,5 315,7
9 003689775 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI 26220 STĄPORKÓW CZARNECKA GÓRA 43 236 236 369   13 108 145 243 212 209 165 158 2094   190,4 152,3 228,4
10 260519700  SZPITAL ŚW. LEONA 27-500 OPATÓW UL. SZPITALNA 4 340   331 212 286 339 321 274 293 350 220 301 3267   297,0 237,6 356,4
11 290391139  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KIELCACH 25-375 KIELCE UL. WOJSKA POLSKIEGO 51 375 384 206 78 142 214 295 266 285 114 102 58 2519   209,9 167,9 251,9
12 290503911 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MATKI I NOWORODKA - SZPITAL SPECJALISTYCZNY 25371 KIELCE UL.PROSTA 30 692 616 508 394 505 568 671 511         4465   558,1 446,5 669,8
13 00029621300025  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 26060 CHĘCINY CZERWONA GÓRA 10 1426 1477 1058   586 903 959 885 294 359 209 88 8244   749,5 599,6 899,3
14 00030236200021  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ; ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY 28500 KAZIMIERZA WIELKA UL. PARTYZANTÓW 12 176 158 127 62 74 122 124 109 129 81 104 133 1399   116,6 93,3 139,9
15 00030238500048  SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚW. 27600 SANDOMIERZ UL.SCHINZLA 13 1621 1653 1234 688 1066 1385 1514 1408 1534 1245 903 1181 15432   1286,0 1028,8 1543,2
16 00030239100024  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 28200 STASZÓW UL.11-GO LISTOPADA 78 1874 1977 1439 951 1201 1481 1728 1522 1442 1229 1128 1369 17341   1445,1 1156,1 1734,1
17 00031147300042  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 27400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI UL.SZYMANOWSKIEGO 11 1884 1860 1452 922 929   1878 1608 1733 1565 1234 1300 16365   1487,7 1190,2 1785,3
18 26007645000050  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26200 KOŃSKIE UL.GIMNAZJALNA 41B 1940 1930 1513 745 964 1358 1498 1412 1503 1420 1273 1339 16895   1407,9 1126,3 1689,5
19 29114175200038   POWIATOWY 'ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 27200 STARACHOWICE UL.RADOMSKA 70 1757 1723 1060 207 168 174 104 573 934 608 447 378 8133   677,8 542,2 813,3
RAZEM: 26588 25711 21036 11695 14492 17194 21972 19770 19734 16834 12911 15087 223024   18585,3 14868,3 22302,4
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 260093780 NZOZ SZPITAL KIELECKI ŚW. ALEKSANDRA 25316 KIELCE UL.KOŚCIUSZKI 25
2 7234762100071 POLSKO-AMERYKAŃSKA KLINIKA SERCA CENTRUM KARDIOLOGICZNO-ANGIOLOGICZNE IM. DR WARDIUSZA KIESZA AMERICAN HEART OF POLAND 27-200  STARACHOWICE  UL. RADOMSKA  70 D
3 26022129000104 NZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. WŁĄDYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 28300 JĘDRZEJÓW UL.MAŁOGOSKA 25