RAPORT Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2020 R. (STAN NA 22-11-2021 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
20 30 33 3 90,9
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288610 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU 15276 BIAŁYSTOK UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 24A 4398 4482 3399 1833 2496 3288 3778 3365 3716 3664 2775 3118 40312   3359,3 2687,5 4031,2
2 001406394 UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU 15879 BIAŁYSTOK UL. J. WASZYNGTONA 17 1708 1710 1114 533 1032 1312 1557 1323 1630 1408 1058 1351 15736   1311,3 1049,1 1573,6
3 050582500 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE 17200 HAJNÓWKA UL. LIPOWA 190 776 888 597 224 362 589 584 694 718 404 379 499 6714   559,5 447,6 671,4
4 050583037 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 16200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15 54 46 48 33 36 30 42 38 51 32 22 30 462   38,5 30,8 46,2
5 050584924 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17100 BIELSK PODLASKI UL. KLESZCZELOWSKA 1 604 622 483 186 272 381 510 446 484 469 342 244 5043   420,3 336,2 504,3
6 050637922  SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W BIAŁYM STOKU 15-471 BIAŁYSTOK UL. FABRYCZNA  27 677 677 565 50 49 148 283 281 383   244 200 3557   323,4 258,7 388,0
7 050644804 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18100 ŁAPY UL. KORCZAKA 23 317 320 229 91 218 222 236 215 174 205 188 156 2571   214,3 171,4 257,1
8 050652956 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH 19100 MOŃKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 352 359 279 119 110 238 283 225 271 190 185 223 2834   236,2 188,9 283,4
9 050653170 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE 16100 SOKÓŁKA UL. GEN. SIKORSKIEGO 40 573 569 504 321 419 482 496 474 501 515 242 469 5565   463,8 371,0 556,5
10 050653482 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH 17300 SIEMIATYCZE UL. SZPITALNA  8 535 526 428 266 307 385 446 398 387 337 216 326 4557   379,8 303,8 455,7
11 050657379 BIAŁOSTOCKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15027 BIAŁYSTOK UL. OGRODOWA 12 2024 1827 1989 1891 1776 1922 2102 1909 1958 1998 1793 2044 23233   1936,1 1548,9 2323,3
12 072347621  POLSKO-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W AUGUSTOWIE 16-300 AUGUSTÓW UL. KONOPNICKIEJ 11 194 213 185 111 138 192 238 174 196 197 181 188 2207   183,9 147,1 220,7
13 450666822 SZPITAL OGÓLNY W GRAJEWIE 19203 GRAJEWO UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 34 689 708 574 318 477 569 547 574 501 613 434   6004   545,8 436,7 655,0
14 450667610 SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18500 KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 349     216   320   345   278   261 1769   294,8 235,9 353,8
15 451097214 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E. JELSKIEGO W KNYSZYNIE 16015 KNYSZYN UL. GRODZIEŃSKA 96 54 61 42 27 40 44 45 35 43 29 31 32 483   40,3 32,2 48,3
16 451153332 SZPITAL MIEJSKI W ZAMBROWIE - NZOZ 18300 ZAMBRÓW UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 3 351 414 383 215 299 308 304 359 336 265 197 297 3728   310,7 248,5 372,8
17 790317038 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE 16300 AUGUSTÓW UL. SZPITALNA 12 620 578 506 335 420 485 550 485 465 381 204 235 5264   438,7 350,9 526,4
18 790319362 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH  16400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 60 1938 1919 1623 1079 1342 1754 1852 1599 1615 1756 1467 1479 19423   1618,6 1294,9 1942,3
19 05058045800029  SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR STANISŁĄWA DERESZA W CHOROSZCZY 16-070 CHOROSZCZ   PL. BRODOWICZA  1 107 110 99 48 92 80 114 98 103 19 41 85 996   83,0 66,4 99,6
20 05065772900027  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15950 BIAŁYSTOK UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26             1831           1831   1831,0 1464,8 2197,2
21 050657729 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15950 BIAŁYSTOK UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 1852 1882 1461 909 1432 1682   1661 1720 1684 1280 1544 17107   1555,2 1244,1 1866,2
22 05069204500032  SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK W BIAŁYMSTOKU 15003 BIAŁYSTOK UL. SIENKIEWICZA 79 182 192 168 153 192 163 196 190 193 130 168 202 2129   177,4 141,9 212,9
23 45066502400033  SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY 18400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11   1655 1002                   2657   1328,5 1062,8 1594,2
24 450665024 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY 18400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11 1591   1002 125 74 292 717 715 868 960 739 911 7994   726,7 581,4 872,1
25 45066623600020  SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIM 18200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. SZPITALNA 5 556 591 387 213 375 447 492 412 463 393 352 365 5046   420,5 336,4 504,6
26 450666236 SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIM 18200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. SZPITALNA 5 3 9 6 5 5 4 5 5 6 6 4 10 68   5,7 4,5 6,8
27 79031734000021  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH 16500 SEJNY UL. DR E. RITTLERA 2 516 533 415 201 365 406 465 402 444 339 418 396 4900   408,3 326,7 490,0
28 79031793700025  OŚRODEK REHABILITACJI AMBULATORYJNEJ I POZASZPITALNEJ 16400 SUWAŁKI UL. WARYŃSKIEGO 22A 17 25           25 24 33 22 44 190   27,1 21,7 32,6
29 79031793700032  OŚRODEK REHABILITACJI SZPITALNEJ 16400 SUWAŁKI UL. WARYŃSKIEGO 22A 28 43           43 48 44 33 44 283   40,4 32,3 48,5
30 790317937 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI W SUWAŁKACH 16400 SUWAŁKI UL. WARYŃSKIEGO 22A           38 62           100   50,0 40,0 60,0
RAZEM: 21065 20959 17488 9502 12328 15781 17735 16490 17298 16349 13015 14753 192763   16063,6 12850,9 19276,3
Szpitale, ktore nie przysłały danych
1 050316460 PRYWATNA KLINIKA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA 15224 BIAŁYSTOK UL. PARKOWA 6
2 052142700 HUMAN MEDICA OMEDA SP ZO.O. 15-482  BIAŁYSTOK  UL. FABRYCZNA  39
3 200770743 NZOZ "POLIKLIKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA" DR KRZYSZTOF ARCISZEWSKI 15435 BIAŁYSTOK UL. ZAMENHOFFA 19