RAPORT Z WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZA 2011 R. (STAN NA 26-11-2012 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu
20 30 30 0 100,0
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 000288610 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ IM. DR JERZEGO SZTACHELSKIEGO W  BIAŁYMSTOKU 15276 BIAŁYSTOK UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 24A 2758 2848 3214 2851 2879 2904 2904 2714 2950 2625 2652 2653 33952   2829,3 2263,5 3395,2
2 001406394 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY AKADEMII MEDYCZNEJ IM. DR LUDWIKA ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU 15879 BIAŁYSTOK UL. J. WASZYNGTONA 17 1443 1547 1782 1710 1545 1667 1667 1563 1398 1496 1436 1498 18752   1562,7 1250,1 1875,2
3 050178590 NZOZ "POLIKLIKA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA" DR KRZYSZTOF ARCISZEWSKI 15435 BIAŁYSTOK UL. ZAMENHOFFA 19 167 163 167 145 154 187 187 205 179 181 182 145 2062   171,8 137,5 206,2
4 050316460 PRYWATNA KLINIKA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA 15224 BIAŁYSTOK UL. PARKOWA 6 214 199 228 195 197 195 195 231 212 192 178 179 2415   201,3 161,0 241,5
5 050580458 SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKIZ DROWOTNEJ IM. DR STANISŁĄWA DERESZA W CHOROSZCZY 16-070 CHOROSZCZ   PL. BRODOWICZA  1 139 126 156 159 130     141 132 138 146 171 1438   143,8 115,0 172,6
6 050582500 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W HAJNÓWCE 17200 HAJNÓWKA UL. LIPOWA 190 757 733 896 721 732 705 705 659 686 696 636 540 8466   705,5 564,4 846,6
7 050583037 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ 16200 DĄBROWA BIAŁOSTOCKA UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15 203 221 268 202 224 193 193 190 177 192 204 247 2514   209,5 167,6 251,4
8 050584924 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIELSKU PODLASKIM 17100 BIELSK PODLASKI UL. KLESZCZELOWSKA 1 629 742 927 766 741 670 670 682 649 714 668 703 8561   713,4 570,7 856,1
9 050643259 SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W BIAŁYMSTOKU 15950 BIAŁYSTOK UL. WARSZAWSKA 18 184 191 187 176 149 144 144 140 132 178 178 196 1999   166,6 133,3 199,9
10 050644804 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 18100 ŁAPY UL. KORCZAKA 23 340 323 375 338 359 315 315 319 305 298 278 298 3863   321,9 257,5 386,3
11 050652956 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOŃKACH 19100 MOŃKI AL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 362 372 466 414 415 371 371 322 347 311 294 311 4356   363,0 290,4 435,6
12 050653045 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. K. DŁUSKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15540 BIAŁYSTOK UL ŻURAWIA 14 807 902 1115 1021 949 897 897 820 809 846 779 916 10758   896,5 717,2 1075,8
13 050653170 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE 16100 SOKÓŁKA UL. GEN. SIKORSKIEGO 40 597 587 723 576 600 588 588 569 597 587 582 557 7151   595,9 476,7 715,1
14 050653482 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SIEMIATYCZACH 17300 SIEMIATYCZE UL. SZPITALNA  8 535 516 621 548 542 547 547 534 522 525 558 568 6563   546,9 437,5 656,3
15 050657379 BIAŁOSTOCKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 15027 BIAŁYSTOK UL. OGRODOWA 12 583 545 667 649 653 665 665 692 705 677 662 726 7889   657,4 525,9 788,9
16 050657729 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W BIAŁYMSTOKU 15950 BIAŁYSTOK UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 26 2143 2205 2460 2155 2184 2233 2233 2056 2194 2116 1973 1888 25840   2153,3 1722,7 2584,0
17 050692045 SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI IM. PCK W BIAŁYMSTOKU 15003 BIAŁYSTOK UL. SIENKIEWICZA 79 216 247 255 247 191 215 215 208 202 227 216 235 2674   222,8 178,3 267,4
18 052142700 HUMAN MEDICA OMEDA SP ZO.O. 15-482  BIAŁYSTOK  UL. FABRYCZNA  39 117 135 150 91 98 111 111 98 121 112 124 110 1378   114,8 91,9 137,8
19 200033973 NZOZ PROCARDIA 16-300  AUGUSTÓW  UL. SZPITALNA  12 81 100 106 96 96 107 107 90 109 94 93 97 1176   98,0 78,4 117,6
20 200088773 NZOZ ODDZIAŁ URAZOWO ORTOPEDYCZNY 16-023  GRAJEWO  UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA  34 1 27 19 2 50 15 15   45 41   4 219   21,9 17,5 26,3
21 450665024 SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁOMŻY 18400 ŁOMŻA AL. PIŁSUDSKIEGO 11 1908 1887 2136 1851 1855 1921 1921 1787 1813 1840 1807 1905 22631   1885,9 1508,7 2263,1
22 450666236 SZPITAL OGÓLNY W WYSOKIEM MAZOWIECKIM 18200 WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. SZPITALNA 5 728 731 873 659   716 716 641 645 662 639 697 7707   700,6 560,5 840,8
23 450666822 SZPITAL OGÓLNY W GRAJEWIE 19203 GRAJEWO UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 34 746 861 908 817 830 764 764 742 766 774 743 789 9504   792,0 633,6 950,4
24 450667610 SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18500 KOLNO UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 390 388 458 411 416 381 381 333 357 380 389 372 4656   388,0 310,4 465,6
25 451097214 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR E. JELSKIEGO W KNYSZYNIE 16015 KNYSZYN UL. GRODZIEŃSKA 96 73 73 86 71 65 74 74 59 64 82 53 65 839   69,9 55,9 83,9
26 451153332 SZPITAL MIEJSKI W ZAMBROWIE - NZOZ 18300 ZAMBRÓW UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 14 418 413 466 397 413 412 412 438 406 371 399 451 4996   416,3 333,1 499,6
27 790317038 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W AUGUSTOWIE 16300 AUGUSTÓW UL. SZPITALNA 12 657 697 854 712 645 643 643 662 664 624 639 600 8040   670,0 536,0 804,0
28 790317340 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH 16500 SEJNY UL. DR E. RITTLERA 2 365 383 516 391 411 364 364 414 374 402 414 371 4769   397,4 317,9 476,9
29 790317937 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK REHABILITACJI W SUWAŁKACH 16400 SUWAŁKI UL. WARYŃSKIEGO 22A 29 39 41 26 36 19 19 33 29 34 31 21 357   29,8 23,8 35,7
30 790319362 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI W SUWAŁKACH 16400 SUWAŁKI UL. SZPITALNA 60 1821 1778 2196 1913 1841 1870 1870 1801 1972 1821 1839 1928 22650   1887,5 1510,0 2265,0
RAZEM: 19411 19979 23316 20310 19400 19893 19893 19143 19561 19236 18792 19241 238175   19847,9 15878,3 23817,5
Szpitale, ktore nie przysłały danych