RAPORT Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2022 R. (STAN NA 31-10-2023 R.)
Numer województwa Liczba szpitali biorących udział w badaniu Liczba ogólna szpitali Liczba szpitali, które nie przesyłają  danych Procent szpitali biorących udział w badaniu Kompletność miesięcy
16 29 29 0 100,0 99,4
Nr Regon Nazwa szpitala Adres Miesiąc Razem Uwagi średnia średnia         - 20% średnia +20%
Liczba rekordów wprowadzonych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 00029105500023 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W BRANICACH 48140  BRANICE   UL. SZPITALNA 18 53 89 87 69 77 88 70 91 76 88 73 66 927   77,3 61,8 92,7
2 00029430300030 WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY W OPOLU 45221 OPOLE  UL. WODOCIĄGOWA 4 408 429 510 499 514 508 491 513 528 527 492 523 5942   495,2 396,1 594,2
3 000306584  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OLEŚNIE 46300 OLESNO UL.KLONOWA 1 274 227 529 580 590 600 582 518 537 553 540 562 6092   507,7 406,1 609,2
4 00031157900027 SZPITAL POWIATOWY W GŁUBCZYCACH  48-100  GŁUBCZYCE  UL. SKŁODOWSKIEJ 26 99 110 224 404 404 423 384 397 404 409 414 381 4053   337,8 270,2 405,3
5 000311585  SZPITAL POWIATOWY IM. PRAŁATA J. GLOWATZKIEGO W STZRELCACH OPOLSKIC 47100 STRZELCE OPOLSKIE UL.OPOLSKA 36 A 537 478 590 568 550 573 554 574 556 560 626 633 6799   566,6 453,3 679,9
6 000313437 BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE  (SZPITAL W BRZEGU I GRODKOWIE) 49301 BRZEG UL.MOSSORA 1 433 401 744 715 652 626 658 570 628 656 661 732 7476   623,0 498,4 747,6
7 00031344300065  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE (SZPITAL NYSA I PACZKÓW   48300 'NYSA 'UL.BOHATERÓW WARSZAWY '23,     48370       'PACZKÓW 'UL.STASZICA  '3   1093 1013 1305 1249 1250 1252 1298 1218 1221 1256 1235 1395 14785   1232,1 985,7 1478,5
8 00031466100021 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘDZIERZYNIE KOŹLU - (SZPITALE NR 1 I NR 2)  47200   KĘDZIERZYN - KOŹLE                                UL.24 KWIETNIA  5 983 1015 1408 1343 1365 1404 1344 1306 1365 1441 1360 1442 15776   1314,7 1051,7 1577,6
9 00031766500028  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ   48340 'GŁUCHOŁAZY 'UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ     '16    303 346 403 373 367 326 370 385 405 375 386 397 4436   369,7 295,7 443,6
10 00064013600051 CENTRUM GINEKOLOGII I POŁOZNICTWA I NEONTOLOGII W OPOLU 45066  OPOLE  UL.REYMONTA  8 827 681 735 760 723 803 760 784 795 832 729 823 9252   771,0 616,8 925,2
11 00065453000032 OPOLSKIE CENTRUM REHABILITACJI  W KORFANTOWIE 48317  KORFANTÓW  UL.WYZWOLENIA 11 177 257 243 272 267 278 277 208 291 286 275 284 3115   259,6 207,7 311,5
12 07234762100057 POLSKA-AMERYKAŃSKIE KLINIKI SERCA  IV ODDZIAŁ KARDIOLOGII INWAZYJNEJ, ELEKTROSTYMULACJI  I ANGIOLOGII  AMERICAN HEART OF POLAND 47-200 KĘDZIERZYN KOŹLE UL. ROOZEVELTA  2 86 126 156 158 185 177 189 175 176 177 179 183 1967   163,9 131,1 196,7
13 07234762100104 NYSKIE CENTRUM SERCOWO-NACZYNIOWE POLSKO-AMERYKAŃSKICH KLINIK SERCA 48-300  NYSA UL. M.S. CURIE 1 133 141 170 152 169 163 158 166 171 168 177 174 1942   161,8 129,5 194,2
14 160088887 NZOZ ORTOPEDIA 47-714 OPOLE UL. LICEALNA  8 82 84 101 93 92 85 74 58 100 95 91 75 1030   85,8 68,7 103,0
15 160213499 KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOO NZOZ 47300 KRAPKOWICE ul. OSIEDLE XXX -LECIA  21 698 592 743 710 767 667 692 656 722 697 625 727 8296   691,3 553,1 829,6
16 160216463 NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA 46-100 NAMYSŁÓW UL. OLEŚNA 4 636 628 678 610 706 644 658 572 656 749 608 643 7788   649,0 519,2 778,8
17 351618159   SCANMED CENTRUM KARDIOLOGII KLUCZBORK 46-200   KLUCZBORK  UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE  23 98 108 142 113 117 127 122 115 117 122 145 119 1445   120,4 96,3 144,5
18 530512391 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU 45418 OPOLE AL.  WITOSA 26 1665 1691 2069 1774 1749 1869 1778 1796 1795 1835 1774 1824 21619   1801,6 1441,3 2161,9
19 530571749  ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BIAŁEJ 48210 BIAŁA UL.MONIUSZKI 8 51 71 265 237 269 268 210 271 265 282 272 242 2703   225,3 180,2 270,3
20 53093851700024 SZPITAL PULMONOLOGICZNO-REUMATOLOGICZNY W KUP 46-082  KUP  UL. MIARKI  14 112 103 281 416 420 446 433 394 410 435 484 474 4408   367,3 293,9 440,8
21 53093851700056 SZPITAL REHABILITACYJNY W POKOJU 46-034  POKÓJ  UL NAMYSŁOWSKA  22 66 70 103 78 95 111 109 110 98 104 92 99 1135   94,6 75,7 113,5
22 531163515 ZOZ MINISTERSTWASPRAW WEW. I ADMINISTRACJI W OPOLU 45-077 OPOLE UL. KRAKOWSKA 44     477 525 578 537 640 602 606 642 630 698 5935   593,5 474,8 712,2
23 531172135 SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W GŁUCHOŁAZACH 48-340 GŁUCHOŁAZY UL. KARŁOWICZA 40 218 293 359 318 346 358 366 351 346 321 283 296 3855   321,3 257,0 385,5
24 531418151 SZPITAL WOJEWÓDZKI W OPOLU 45372 OPOLE UL. AUGUSTA KOŚNEGO 53 1009 1011 1169 1108 1158 1170 1219 1243 1253 1274 1276 1370 14260   1188,3 950,7 1426,0
25 531420768  SP ZOZ  OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII  45060 OPOLE KATOWICKA 66A 512 498 638 584 596 584 618 616 626 614 588 565 7039   586,6 469,3 703,9
26 531563611 116 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ 45-759 OPOLE UL. WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO 46 156 137 284 259 272 255 280 295 304 318 312 276 3148   262,3 209,9 314,8
27 532421008 POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA  S. A. W KLUCZBORKU 46200 KLUCZBORK UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ 23           315 294 234 307 309 306 259 2024   289,1 231,3 347,0
27 53242100800020 POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA  S. A. W KLUCZBORKU 46200  KLUCZBORK  UL.M.C.SKŁODOWSKIEJ  23 294 257 379 365 327               1622   324,4 259,5 389,3
28 53244846700023 PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRUDNIKU S.A. 48200 PRUDNIK   UL. SZPITALNA   14 323 347 395 371 418 388 359 351 356 411 401 385 4505   375,4 300,3 450,5
29 933040945 EMC INSTYTUT MEDYCZNY 46040 OZIMEK UL.CZĘSTOCHOWSKA 31 180 187 190 176 170 177 168 203 174 206 183 196 2210   184,2 147,3 221,0
RAZEM: 11506 11390 15377 14879 15193 15222 15155 14772 15288 15742 15217 15843 175584   14632,0 11705,6 17558,4
Szpitale, ktore nie przysłały danych